Pierwsza wizyta

  • PRZEPROWADZENIE WYWIADU ŻYWIENIOWEGO (CHOROBY, ALERGIE, STYL ŻYCIA, PREFERENCJE ŻYWIENIOWE, DOLEGLIWOŚCI, ANALIZA DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU ODŻYWIANIA)
  • WYKONANIE POMIARÓW NA ANALIZATORZE SKŁADU MASY CIAŁA
  • USTALENIE ZAŁOŻEŃ JADŁOSPISU ORAZ CELÓW TERAPII
  • PRZEDSTAWIENIE ZALECANYCH I PRZECIWWSKAZANYCH PRODUKTÓW

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ WIZYTY?

  1. Dzienniczek żywieniowy - skrupulatnie notuj wszystko co spożywasz, o której godzinie i w jakiej porcji. Zapisuj wszystko napoje, herbatę, kawę nawet wodę. Dzienniczek żywieniowy uzupełniaj przez 4 dni.

[Wzór dzienniczka żywieniowego do pobrania]

  1. Badania laboratoryjne- proszę przynieś badania laboratoryjne wykonane w ostatnich 3 miesiącach, jeśli takich nie masz to proszę wykonaj je przed wizyta. Potrzebuję przede wszystkim glukozę na czczo, profil lipidowy, TSH, morfologia. Jeśli chorujesz przynieś wszystkie badania dotyczące Twojej jednostki chorobowej.
  1. Leki - jeśli przyjmujesz jakieś leki lub stosujesz suplementację, pamiętaj ich nazwę nawet najlepiej zrób dokładną listę.